>> Зашто се каже ? <<

Једно београдско насеље је добило име по раковима, а друго по опсерваторији. Бројни називи изведени из легенди, историјских личности и догађаја или на основу географског положаја...