Народна књижевност и њен особен глас, у 21. веку добили су сасвим нову димензију. Познати и награђивани писац Драган Лакићевић годинама је скупљао грађу и састављао књигу “Српски Хомер”, а портрети 95 народних певача и гуслара обрађени су једноставно и ефектно.

Певачи и гуслари у 21. веку у потпуно новом руху. За наслов књиге узет је епитет који им је Његош дао давне 1833. године.

"Петар Петровић Његош каже да је српски Хомер у народним песмама. Српски Хомер је у народној јуначкој поезији зато што је наша јуначка поезија на тренутке достигла хомеровске висине, лепоте и значења, а на тренутке је надмашила Хомера", каже писац Драган Лакићевић.

Ауторово интересовање за народну епску поезију потиче још из детињства.

"Моје бављење народном књижевношћу је у ствари цео мој живот. Почео сам да читам те народне песме још у детињству, а доцније сам на студијама почео да их изучавам. Мало пажљивије сам се тиме бавио после студија књижевности када сам слушао професора Владана Недића и његова чувена предавања о Вуковим певачима", објашањава Лакићевић.

Вук је имао више сарадника али су истраживачи Вукових певача обрадили углавном њих десетак, а овде их је 25. Они су Вуку казивали најбоје песме и зато књигу треба читати на следећи начин.

"Ваљало би најпре читати народну епску поезију и њу добро знати и то је за почетак довољно. Ко хоће више да зна како су те песме настале и ко им је дао савршени облик и ко је од старе усмене народне грађе направио ове мајсторије од поезије, а то су били Вукови певачи, онда треба да чита о њима, о њиховом животу, начину певања у поезији, траговима у поезији, јер су се они и нехотице понекад потписивали у својим песмама и негде сами себе помињали", каже писац Драган Лакићевић.

Читајући књигу открићете ко је спевао песме као што су "Смрт Марка Краљевића", "Почетак буне против дахија", "Бановић Страхиња", "Цар Лазар и царица Милица", "Зидање Скадра" и многе друге из ризнице српског културног наслеђа.

Читај даље („РТС“)

Facebook коментари

Пошаљите коментар